Thông báo v/v bổ sung thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 581 tác giả, 6 quốc gia, 63 tỉnh/thành và 4990 tác phẩm