DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Nguyễn Huy Vu

TP HCM

0

38

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

5

39

Vũ Việt Dũng

Hà Nội

4

40

Nguyễn Tấn Anh Phong

Thừa Thiên Huế

5

41

Nguyễn Văn Dương

Kiên Giang

0

42

Nguyễn Hải Hưng

Lào Cai

0

43

Phan Ngọc Anh

Tuyên Quang

0

44

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

0

45

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

0

46

Huỳnh Tấn Truyển

Cà Mau

0

47

Lê Chí Liêm

Hà Nội

0

48

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

0

49

Trần Hưng Đạo

Đà Nẵng

12

50

Kiều Trung Thành

Hà Nội

0

51

Cao Hải Minh

TP HCM

0

52

Nguyễn Long Giang

Quảng Ninh

0

53

Nguyễn Quốc Thanh

Long An

1

54

Hoàng Văn Khuyến

Cao Bằng

2

55

Nguyen Ngọc Sơn

Hà Nội

0

56

Doan Ngoc Thuong

Hải Dương

0

57

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

0

58

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

0

59

Nguyễn Xuân Thu

Thanh Hóa

0

60

Trần Hưng

Nam Định

1

61

Nguyễn Văn Phụng

TP HCM

6

62

Hoàng Gia Minh

Điện Biên

4

63

Võ Văn Tiến

Quảng Nam

0

64

Vũ Đức Thuận

Quảng Ninh

0

65

Nguyễn Kim Thuyên

Bắc Giang

0

66

Bùi Thái Hải (biển Triều)

Hà Nội

4

67

Trịnh Đình Thắng

Hà Nội

16

68

Võ Văn Bông

Bình Dương

0

69

Hoàng Quang Huy

Quảng Ninh

0

70

Trần Việt Linh

Điện Biên

0

71

Bùi Hùng Cường

Quảng Bình

4

72

Lê An Khương ( Lê Khương)

Trà Vinh

0