DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Nguyễn Đăng Trình

Đà Nẵng

0

110

Vũ Ngọc Vinh

Nam Định

20

111

Phan Hải Linh

Đà Nẵng

5

112

Lê Hoài Chung

TP HCM

5

113

Hồ Thúc Nhân

TP HCM

0

114

Nguyễn Huy Sơn

TP HCM

0

115

Lê Nguyễn

Cà Mau

1

116

Trần Vương Hào

Hà Nội

11

117

Cao Minh Ngọc

Hải Phòng

11

118

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

17

119

Trần Ngọc Long

Kon Tum

3

120

Nguyễn Hoàng Phương

Lâm Đồng

30

121

Nguyễn Văn Hải

Quảng Bình

0

122

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

1

123

Hà Thế Đô

Tuyên Quang

0

124

Trịnh Minh Kha

Bắc Giang

0

125

Tuân Bùi

Hà Nội

0

126

Trần Thành Trung

Đồng Tháp

0

127

Trần Minh Thanh

Hà Nội

10

128

Hà Quang Trung

TP HCM

20

129

Nguyen Xuan Huu Tam

Thừa Thiên Huế

1

130

Quang Ba Hai

Đà Nẵng

12

131

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

6

132

Mè Thúy Vi

Khánh Hòa

1

133

Mai Thị Ngọc Huyền

Đồng Nai

0

134

Huỳnh Trương Phát

Quảng Nam

20

135

Lê Hoàng Mến

Đồng Nai

0

136

Nguyễn Thị Vân

TP HCM

0

137

Phùng Trọng Tuệ

Hải Dương

0

138

Trịnh Đức Trung

TP HCM

4

139

Đặng Nguyễn Hải Duy

Long An

16

140

Lại Thị Ngọc Hiếu

TP HCM

11

141

Lê Thị Thu Thanh

Quảng Trị

10

142

Nguyễn Hữu Đức

Đà Nẵng

6

143

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

20

144

Phan Thị Khánh

TP HCM

18