DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

1

146

Nguyễn Tiến Phúc

TP HCM

1

147

Le Minh Tri

TP HCM

20

148

Hiên Công

Quảng Nam

2

149

Đỗ Phương Hà

Hà Nội

5

150

Trần Văn Kỷ

Đồng Nai

13

151

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

0

152

Vũ Mạnh Cường

Phú Thọ

0

153

Tsukasa Ishikawa

Hà Nội

0

154

Phạm Quang Tuyến

TP HCM

0

155

Nguyễn Thi Yến

Đắk Lắk

12

156

Trần Huy Khánh

TP HCM

1

157

Đỗ Thanh Tùng

Quảng Ninh

0

158

Trần Ngọc Lâm

Cà Mau

0

159

Đỗ Quảng ( Tức Đỗ Văn Quảng )

Hà Nội

17

160

Nguyễn Trần Mai Phương

Tiền Giang

13

161

Vũ Văn Thành

Quảng Ninh

5

162

Nguyễn Đặng Việt Cường

TP HCM

20

163

Đặng Quỳnh Anh

Hà Nội

5

164

Lê Văn Liễu

Bình Thuận

0

165

Hồ Văn Nỷ

Ninh Thuận

0

166

Hồ Văn Nỷ

Ninh Thuận

20

167

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

8

168

Nguyễn Mạnh Quang

Hà Nội

0

169

Trương Nguyên

Kiên Giang

10

170

Vân Chi

Hà Nội

0

171

Andy Lam

Tây Ninh

1

172

Trần Bích Ngọc

Hà Nội

4

173

Chu Văn Minh

Lạng Sơn

8

174

Tran Tuan

Tiền Giang

22

175

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

12

176

Nguyễn Hữu Tuấn

Quảng Nam

12

177

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

0

178

Bùi Tân Việt

Quảng Ninh

2

179

Nguyễn Văn Hổ

Bạc Liêu

5

180

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

4